Skip til hoved indholdet
    Hjem Tørke og hedebølge Indsatser og budget

Indsatser og budget

Fredensborg Kommune har planlagt tre indsatser indenfor tørke og hedebølge for de næste fire år. 

 

Det undersøges i planperioden, hvorledes sommerudtørring af vandløb og søer har betydning for de dyr og planter, der lever i og omkring vådområderne.

Der kan f.eks. være et behov for at inddrage sommerudtørring af vådområder som et aspekt både når man planlægger naturprojekter, vandløbsrestaureringer eller i regnvandshåndteringen fra kommunens byområder, således at vi kan opnå endnu mere artsrige vådområder i fremtiden. 

Der afsættes 150.000 kr. i 2026 til denne indsats. 

Donse Å tørrer ud helt eller delvist i varme sommerperioder.

I budgetforlig 2022 - 2025 satte byrådet penge af til undersøgelse af, om der kan opmagasineres vand i Store Donse Dam om vinteren, som kan benyttes til at sikre en konstant vandføring om sommeren. 

Der blev i 2021 afsat 100.000 kr. til denne indsats, som forventes udført i 2022. 

De stigende temperaturer og ændringer i nedbørsmønster kommer i større eller mindre grad til at påvirke forskellige sektorer og samfundsgrupper i Kommunen. Det kan være sårbare og ældre borgere, det kan være landbruget eller drikkevandsforsyningen. 

Tørke og hedebølge er et nyt område for Fredensborg Kommune, og der er behov for at blive klogere på den reelle risiko. Både så der kan handles, hvor det er nødvendigt, men også så der ikke spildes tid og ressourcer på områder, hvor der ikke er risiko. 

Til dette arbejde vil det være relevant at inddrage beredskabet, børneinstitutioner samt de institutioner, der har den daglige kontakt med sårbare og ældre borgere. De ved, hvilke forholdsregler der tages ved hedebølger i dag. Derudfra kan der udvikles en plan for, hvorledes en fremtid med flere længerevarende hedebølger håndteres, således at de mest sårbare grupper sikres. Det kunne være en kommunikationsplan for, hvordan borgere orienteres på f.eks. kommunens hjemmeside eller Facebook. 

Det kan også blive relevant med en dialog med kommunens planlæggere og ejendomsforvaltere om, hvordan man kan gøre byområderne og offentlige arealer mere robuste overfor hedebølger, f.eks. ved skyggende træer. 

Der afsættes ikke penge til denne indsats, som forventes at kunne gennemføren uden omkostninger.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks