Skip til hoved indholdet
    Hjem Om klimatilpasningsplanen Klimascenarier

Klimascenarier

Klimaforandringernes omfang er afhængige af, hvor meget CO2, som bliver udledt til atmosfæren. Jo mere CO2 der bliver udledt, jo varmere bliver kloden, og jo voldsommere bliver vejret i fremtiden.

Igennem klimatilpasningsplanen henviser Fredensborg Kommune til forskellige klimascenarier. Klimascenarierne er ”forudsigelser” i mængden af udledt CO2, der er udarbejdet af FN’s klimapanel, IPCC. IPCC har i 2014 (i deres 5. hovedrapport) udarbejdet fire scenarier til mulige udviklinger i CO2 udledningen: 

RCP2.6: Her topper CO2 udledningen i ca. 2050, hvorefter den vil falde. Dette scenarie forudsætter teknologier, der fjerner CO2 fra atmosfæren, og er primært udviklet til at vise, hvad der skal til for at begrænse klodens opvarmning til 2 oC. Dette scenarie er desværre ikke realistisk, og anvendes derfor ikke i planlægning. 

RCP4.5: Her vil CO2 udledningen stabilisere sig i slutningen af dette århundrede. Dette scenarie anbefales af DMI og Miljøstyrelsen, hvis der planlægges for en tidshorisont frem til 2050, hvis der ikke er særlige krav til byggeriets robusthed, eller hvis man med simple tiltag kan udbygge afværgeforanstaltningerne, når det bliver relevant.

RCP6.0: Her vil CO2 udledningen stabilisere sig i slutningen af dette århundrede, men den generelle udledning vil være lidt højere end RCP 4.5. 

RCP8.5: Her vil der blive udledt store mængder CO2, og udledningen vil fortsat stige efter år 2100. Dette scenarie anbefales af DMI og Miljøstyrelsen, hvis der planlægges for en horisont udover 2050, eller hvis der er særlige krav til byggeriets robusthed.

RCP står for ”Representative Concentration Pathways”, og tallet bagved angiver den mængde stråling, som jorden modtager i Watt pr. kvadratmeter i scenariet. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks