Skip til hoved indholdet
    Hjem Om klimatilpasningsplanen FNs verdensmål

FNs verdensmål

Med klimatilpasningsplanen bidrager Fredensborg Kommune til opfyldelsen af FN's verdensmål. Specielt bedrager planen til opfyldelse af verdensmålene: 

 

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET

Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.

Her medvirker klimatilpasningsplanen blandt andet ved at mindske overløb og udledning af urenset spildevand til recipienter til gavn for vandkvalitet og vandmiljø. Dette sikres gennem klimatilpasning af kloaksystemet.

 

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

Her medvirker klimatilpasningsplanen til målopfyldelse ved at klimatilpasse kloaksystemet, fastsætte et passende serviceniveau og ved at indarbejde afværgeforanstaltninger i lokalplaner. Borgere og virksomheder kan derfor se en fremtid i øjnene med færre oversvømmelser på trods af øget pres fra klimaforandringer og befolkningstilvækst.

 

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Målet handler om at udvikle byområderne bæredygtigt mhp. at inkludere mangfoldighed, undgå skader ved naturkatastrofer, mindske forurening og øge grønne uderum.

Her medvirker klimatilpasningsplanen til målopfyldelse ved at stille krav til klimatilpasning i nye byområder, således at regnvandet i mindre grad giver anledning til skadevoldene oversvømmelser. Endvidere arbejdes der med flere grønne områder til at håndtere regnvandet.

 

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Målet handler om at bekæmpe klimaforandringerne og minimere deres konsekvenser.

Her medvirker klimatilpasningsplanen i høj grad ved at stille krav til klimatilpasning af kloaksystemet i form af nye serviceniveauer for vand til terræn, som skal være opfyldt, når Fredensborg Forsyning lægger nye ledninger eller renoverer.

 

MÅL 14: LIVET I HAVET

Målet handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Her medvirker klimatilpasningsplanen til målopfyldelse ved at minimere overløb med urenset spildevand i vandmiljøet gennem klimatilpasning af kloaksystemet.

 

 

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Målet handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land samt standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Her medvirker klimatilpasningsplanen til målopfyldelse ved at mindske udledningen af urenset spildevand til ferskvande. Dette medvirker til at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og beskytte truede arter.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks