Skip til hoved indholdet
    Hjem Stigende grundvand Stigende grundvand

Stigende grundvand

Det grundvand, som vi drikker, bliver hentet op fra dybe lag i undergrunden.

Ofte findes der også grundvand i de øvre jordlag få meter under jordoverfladen, som ikke bruges til drikkevand.

Det kaldes for terrænnært grundvand, og defineres som det første grundvandsspejl, der observeres fra terræn. En stor del af det terrænnære grundvand strømmer ud til søer, moser og vandløb. Der er jorden typisk vandmættet, og alle porerum i jorden er fyldt op med vand. Det kan forekomme både i lerlag og i et øvre sandmagasin.

Dette grundvandsspejl vil nogle gange ligge forholdsvist dybt og kan andre gange ligge tæt på terræn, hvor man så vil opleve, at grundvandet står højt.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks