Skip til hoved indholdet
    Hjem Kraftig regn Tidligere indsatser

Tidligere indsatser

Nedenfor kan du læse om de undersøgelser, som Fredensborg Kommune tidligere har lavet for at blive klogere på risikoen ved regnhændelser. 

Fredensborg Forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi for de næste ti år. Fredensborg Kommune har ønsket en prioritering af de områder, hvor der byudvikles, så vi i første omgang klimasikrer fremtidigt byggeri.

Dernæst er de områder prioriteret, hvor ledningerne er gamle og alligevel bør renoveres.

Til sidst er enkelte steder i kommunen prioriteret, hvor der er kendte kapacitetsproblemer med kloaksystemet.

Fredensborg Kommune undersøgte ifm. Fredensborg Forsynings klimatilpasningsprojekt på Dageløkkevej, om der med simple tiltag kunne skybrudssikres.

Det ledte til, at Dageløkkevej nu fungerer som skybrudsvej. 

Der er udarbejdet en analyse jf. Spildevandskomitéens Skrift 31 af, hvorvidt det kan betale sig er fastsætte et generelt serviceniveau for vand på terræn for hele kommunen. 

Det kan ikke betale sig at fastsætte et generelt serviceniveau. Der er siden hen kommet en ny serviceniveaubekendtgørelse, og der er derfor formuleret en ny indsats i næste planperiode. 

Der indarbejdes retningslinjer om maksimal befæstelsesgrad i alle nye lokalplaner.

Derudover er der indarbejdet et beregningseksempel i Spildevandsplan 2021. 

For at forebygge, at der sker oversvømmelse af værdier i private ejendomme og virksomheder har Kommunen gennemført en række tiltag med henblik på oplysning af borgerne: 

  • Alle borgere i risiko er blevet inviteret til et informationsmøde om risikoen, ansvarsfordeling og inspiration til, hvordan man sikrer sin egen ejendom.
  • Der er udarbejdet en underside på kommunens hjemmeside med oplysning om beredskabsindsatsen samt privates ret og pligt i forhold til oversvømmelser af private ejendomme
  • Der er udarbejdet en vejledning til grundejerforeninger med problemer med oversvømmelser
  • Der har tre år i træk været en stand med klimatilpasning på det årlige grundejerforeningsmøde. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks