Skip til hoved indholdet
    Hjem Beredskab Tidligere indsatser

Tidligere indsatser

Nedenfor kan du læse om de undersøgelser, som Fredensborg Kommune tidligere har lavet for at forbedre beredskabet for oversvømmelser. 

Der er gjort en indsats ift. at gøre beredskabsindsatsen mere gennemskuelig for borgere.

Der er mere konkret:

  • Afholdt temamøde for byrådet
  • Politisk beslutning om prioritering af beredskabsindsatsen
  • Opdatering af hjemmesiden med information om prioritering af beredskabet samt hvem der er i beredskabet
  • Afholdt informationsmøde for borgere i risiko for skybrud og stormflod med oplæg om ansvarsfordelening samt inspiration til, hvordan grundejere kan sikre sin egen ejendom.

I forbindelse med samarbejdet mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner og deres forsyningsselskaber om Usserød Å, blev der i 2014 sat et målersystem op, der måler vandstanden strategiske steder i åen og varsler om forhøjet vandstand, så slusen ved Sjælsø automatisk styres, og så oversvømmelsesberedskabet kan sætte ind. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks