Skip til hoved indholdet
    Hjem Om klimatilpasningsplanen Målet med klimatilpasning

Målet med klimatilpasning

Med afsæt i byrådets arbejdsgrundlag, har Fredensborg Kommune udarbejdet en Grøn Politik, der fastsætter den overordnede vision for klimatlipasning i Fredensborg Kommune.

Hovedformålet med klimatilpasning er:

I Fredensborg Kommune vil vi håndtere klimaforandringerne ved at forebygge skadevoldende oversvømmelser og håndtere regnvand lokalt, så byerne bliver mere spændende og skaber større landskabelig variation.

Det vil vi gøre med de nedenfor beskrevede delmål. Gennem Klimatilpasningsplan 2022 er angivet en række indsatser, som passer ind under de forskellige delmål. 

Vi vil fortsat være førende inden for klimatilpasning i byudvikling
Med Klimatilpasning Kokkedal og Usserød Å samarbejdet har Fredensborg Kommune vist nye veje til håndtering af vand ved kraftigt nedbør. I de nye byudviklingsprojekter og lokalplaner indgår vand som en ressource, der skaber varierede og smukke byrum og boligområder, samtidig med at det ruster os til det voldsommere vejr. Vi bruger planlægningen aktivt til at mindske skadevoldende oversvømmelser.

Vi prioriterer indsatsen, der hvor der opnås størst skadesreduktion
Vi indhenter data og viden og følger klimaforandringernes effekter på overfladevand, havvand, vandløb og grundvand, så vi kan gennemføre indsatsen effektivt og helhedsorienteret. Vi har sammen med Fredensborg Forsyning fortsat fokus på kloakkernes kapacitet og undgår overløb fra kloakkerne. I landområdet undersøger vi muligheden for, om der kan gennemføres lokale klimatilpasningsprojekter, og vi søger synergi mellem klimatilpasning, natur og sundhed.

Vi sikrer et velfungerende oversvømmelsesberedskab
Uanset hvor meget der arbejdes med forebyggelse af skadevoldende oversvømmelser, kan det ikke undgås, at der kommer en hændelse, der medfører oversvømmelser. Det er derfor vigtigt at holde beredskabet klar med opdaterede beredskabsplaner og en klar prioritering og rollefordeling.

Vi informerer borgere og virksomheder om deres risiko og muligheder for at sikre egen ejendom
Vi skaber grundlaget for, at borgere og virksomheder kender deres risiko, eget ansvar og mulighed for at forebygge skadevoldende oversvømmelser og sørger for at inspirere dem.

Vi sikrer kommunens værdier og anlæg og passer på miljøet
Ved at indarbejde afværgeforanstaltninger i kommunens anlæg og drift, kan vi som bygherre selv gøre en indsats for at sikre værdier og afhjælpe skader. Vi arbejder for at minimere tilførsel af miljøfremmede stoffer til natur, grundvand og vandområder. 

DK2020 klimaplan
I forbindelse med Fredensborg Kommunes DK2020 klimaplan er der udarbejdet en tidsline med overordnede mål for klimatilpasning. Se målene på billedet til højre.

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks