Skip til hoved indholdet
    Hjem Stigende grundvand Indsatser og budget

Indsatser og budget

Fredensborg Kommune har planlagt én indsats indenfor stigende grundvand for de næste fire år.

Indsatsen udføres af Fredensborg Forsyning, og der afsættes derfor ikke midler fra kommunens side. 

Som lovgivningen ser ud lige nu, har Kommunen ikke nogen værktøjer til at afhjælpe udfordringer med højtstående grundvand for private grundejere. Grundejere har mulighed for at etablere omfangsdræn om bygningerne, og må i fælles- og separatkloakerede områder aflede vand fra omfangsdræn til kloaksystemet. Der må ikke ledes andet drænvand til kloaksystemet, og der må ikke etableres permanent grundvandssænkning. 

Fredensborg Forsyning vil i de områder, hvor der observeres kapacitetsproblemer, undersøge om udfordringerne skyldes indsivning af grundvand. Hvis kloakledningerne er utætte, vil Forsyningen tætne kloaksystemet.

Denne indsats gennemføres af Fredensborg Forsyning. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks