Skip til hoved indholdet
    Hjem Stormflod og erosion Fremtidens vandstand

Fremtidens vandstand

Den daglige vandstand (middelvandstanden) i Øresund vil stige hurtigere og hurtigere i fremtiden. Kigger vi 50 år frem, vil middelvandstanden være 40 cm højere end i dag, og kigger vi 100 år frem, vil middelvandstanden være 95 cm højere end i dag.

Den højere middelvandstand vil også påvirke stormfloder, der forventes at stige ca. med samme højde som middelvandstanden. En 100-årshændelse i dag ved Fredensborg Kommunes kyststrækning har en vandstand på 165 cm – dette svarer til stormen Bodil i 2013. En 100-årshændelse om 100 år vil have en vandstand på 260 cm. Vi vil i Fredensborg Kommune komme til at opleve en storm som Bodil hvert 4. – 5. år. 

Kortet viser tre lag:

  1. Oversvømmelsesudbredelse
  2. Bygninger i risiko
  3. Erosionsrisiko

 

Oversvømmelsesudbredelsen viser de områder, som bliver ramt af oversvømmelse ved forskellige havvandsstigninger i Øresund.

Bygningerne i risiko er farvet alt efter ved hvilken kote, de vil blive oversvømmet. Bygningerne har fået en farve, hvis der står mere end 20 cm vand op ad soklen, fordi 20 cm er standard sokkelhøjde. Bygningen kan altså være i risiko ved mindre eller større vandstand, hvis sokkelhøjden er hhv. lavere eller højere. 

Erosionsrisikoen viser, hvor der sker kronisk erosion på kystlinjen mod Øresund. Kronisk erosion betyder, at der konstant er en større eller mindre tilbagetrækning af kysten. Risikoen på kysten mod Øresund vurderes at være lille eller moderat. Kortet anvender data fra Kystplanlægger.dk, som benytter klimascenariet, RCP8.5 og viser erosionsrisikoen i 2120.

Der er ikke et tidsperspektiv for varigheden af stormfloden. Der skal tages højde for dynamisk udbredelse af oversvømmelse og i bølgeudsatte områder for bølgetillæg ved byggeri, anlæg m.v., der vurderes følsomme for bølgepåvirkning.

Erosionskortlægningen tager ikke højde for kystbeskyttelsesprojekter. 

Fredensborg Kommune 
Center for By og Land
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks